Posts

Showing posts from September, 2014

Tetova News

Kristaloterapia - Shërimi përmes gurëve të çmuar

Image
Shkenca e jonë bashkëkohore sot disponon dëshmi tejet bindëse materiale, se llojet e ndryshme të kristaleve, që nga kohërat më të lashta, janë trajtuar si simbole të fuqisë dhe pasurisë
Njohuria për aftësitë e paparashikueshme të kristaleve, nuk është diçka e re. Shkenca e jonë bashkëkohore sot disponon dëshmi tejet bindëse materiale, se llojet e ndryshme të kristaleve, që nga kohërat më të lashta, janë trajtuar si simbole të fuqisë dhe pasurisë. Zakonisht, ishin të vendosura si stoli shtesë të amuleteve dhe talismanëve të ndryshëm, që konsideroheshin relike mbrojtëse nga e keqja në veçanti, si dhe fatsjellëse dhe fatlume për një mirëqenie gjithëpërfshirëse individuale dhe kolektive, në përgjithësi. Këta popuj të lashtë, që në antikitet kishin dijeni se llojet e ndryshme të kristaleve, emetojnë rrezatime elektromagnetike me frekuenca të caktuara valore, të cilat përputhen me ritmet e caktuara valore të harmonisë hyjnore që funksionon në Univers. Duke e konsideruar sëmundjen si një çrregu…

Flurudha